mənzil

mənzil
is. <ər.>
1. Yaşayış evinin adətən bir neçə otaqdan, mətbəxdən və s. dən ibarət olan hissəsi. Təzə mənzilə köçmək. Üçotaqlı mənzil. – <Tahir> ikiotaqlı mənzilində cəmisi bir həftə qalmışdı. M. Hüs.. // Ümumiyyətlə, ev, birinin yaşadığı yer, otaq, məskən. Mənzili qaydaya salmaq. – Əhvalatı başdan deyim: – Məşədi Həsənlə . . gəldik mənim mənzilimə. Ə. H.. Mirzə Cəmilin mənzilində bəzən səhərə kimi çıraq yanırdı. Ə. Vəl.. Mənzil etmək – yaşamaq üçün düşmək, bir yerdə qalmaq. Mehmanxanada mənzil etmək. – <Tacir> bir karvansarada mənzil edir. (Nağıl).
2. Gedilən yolun bölündüyü hissələrdən hər biri; mərhələ. Bir mənzil yol getmək. – İki mənzili bir gündə gedirdilər. M. S. O.. // Gedilən yer, yolun sonu. Mənzilə çatmaq. – Yetişib mənzilə dayandı qayıq; Söndü yavaş- yavaş motorun səsi. S. V.. <Nizami> . . günbatana mənzilə yetişəcəyini güman edirdi. Ə. M.. Mənzil başı – gedilən yer. Mənzil başına çatmaq. // Ümumiyyətlə, yol, məsafə. Bir aylıq mənzili bir gündə kəsər; Köhlən bəsləmişəm görək Qıratım. «Koroğlu». Cənab uryadnik, Çullu çox uzaq mənzildir. S. R.. Mənzil etmək – yolda istirahət üçün bir yerdə dayanmaq, düşmək. Köç mənzil eləyib, heyvanları düzə buraxmışdı. Ə. H.. Edərdi orada bir gecə mənzil; Anıb o günləri, fikri dolandı. H. K. S.. Mənzil kəsmək – lazım olan yerə çatmaq, yolu başa çatdırmaq, qət etmək. Arpa yemiş at mənzil kəsər. (Ata. sözü). Yedəyi köhlən atlı çapar mənzil kəsib, özünü Hatəm xanın malikanəsinə çatdırdı. S. R..
3. Körpü kimi tikililərdə, qurğularda qonşu dayaqlar arasındakı məsafə, ara.
4. Güllənin, mərminin gedib hədəfi vura biləcəyi məsafə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ənziləmək — (Zaqatala) evi ənzili adlanan giləmeyvənin suyu ilə rəngləmək. – Əvi ənziləmək lazımdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mənzilbəmənzil — z. Bir mənzildən o biri mənzilə qədər; yol gedərkən arada mənzil edə edə. İlyas bir aylıq yolu on günə gedib, mənzilbəmənzil gəlib çatdı Məstana. (Nağıl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənzil-mənzil — bax mənzilbəmənzil …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənzil — (Culfa) sələm. – Qalan buğdanı sa: verirəm tənzilə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qənzil — (Gədəbəy) nazik. – Çox qənzildi bu if …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mənzil — ə. 1) düşərgə, durma yeri, dayanacaq yer; 2) iki dayanacaq yeri arasındakı məsafə; 3) oturacaq yer; məskən; 4) otaq, ev; 5) faza, mərhələ. Mənzili vüsal sevgililərin görüşdükləri yer …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sərmənzil — f. və ə. 1) səfərin sonu, mənzilbaşı; 2) mərhələ; 3) yer, mövqe; 4) düşərgə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tənzil — ə. 1) aşağı salma; endirmə; 2) güzəşt, əksiltmə (qiymət və haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • düşərgə — 1. is. 1. Müvəqqəti yaşayış yeri, müvəqqəti yurd, mənzil. Turist düşərgəsi. // Köçün, karvanın və s. nin istirahət üçün mənzil saldığı yer; duracaq, dayanacaq. Kürün sahili köçərilərin düşərgəsinə çevrilmişdi. İ. Ş.. 2. Kənddən uzaq əkin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənzilgah — ə. və f. mənzil yeri, yaşayış yeri; mənzil …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”